Návod k použití ventilátor DOSPEL KOM II 400 / 600 / 800:
!POZOR! Před zahájením jakékoli činnosti s výrobkem si důkladně přečtěte tento návod! Výrobek používejte jen pro účely, pro které je určen. Pozor na prostory, kde by mohla vzniknout atmosféra způsobující korozi nebo výbuch, nebo podobná nebezpečná prostředí. Ventilátor KOM by-pass je určen k rozvodu teplého vzduchu v místnostech. (max. 150°C ) a tím slouží k vytápění teplým vzduchem z krbových vložek nebo jiných zařízení. Ventilátor KOM nikdy neinstalujte na vlastní komín a nikdy jej nezakrývejte!!! Hrozí nebezpečí požáru nebo jiných škod na majetku.

Zapojení ventilátoru na elektrickou síť svěřte osobě oprávněné s kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky ČÚPB a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice č.50-51/1978 Sb.

Ventilátor nainstalujeme na podklad z minerální vlny a nehořlavého podkladu (např. sádrokartonová deska o rozměrech minimálně 500x500 mm. Po zamontování thermoventilátoru nainstalujte oteplené rozvody (Thermo-trubky průměru 150mm), které musí být pouze kovové, do požadovaných směrů. U rozvodu těchto trubek dbejte na co nejmenší počet lomů a ohybů, kde dochází k největším tlakovým ztrátám. Jako zakončení použijte kovové anemostaty nebo mřížky (Volitelné příslušenství). Sací trubku do ventilátoru nainstalujte takto:

Do již zabudované krbové vložky, která je uzpůsobena pro teplovzdušné vytápění, nainstalujte dle návodu výrobce vložky dekompresní klapku a přívodní trubku do thermoventilátoru veďte tak, že její spodní okraj bude cca 10- 20 cm pod nejnižší dekompresní klapkou a zároveň dle možností co nejdále od ní, aby nedocházelo k nasávání ještě neohřátého vzduchu.

Ventilator_DOSPEL_KOM_II_ZAPOJENI

Veškeré průchody skrz stěny a příčky provádějte vždy jako izolované např. skelnou vatou a mějte vždy na paměti nebezpečí vznícení.

Velmi důležité je, aby po kompletní instalaci nikdy nedošlo ke kompletnímu uzavření výstupních otvorů anemostatů. Hrozilo by nebezpečí požáru nebo nevratné zničení thermoventilátoru.

Rovněž thermoventilátor nikdy nezakrývejte. Vždy kolem něj nechte volně proudit vzduch, který jej může ochlazovat. Dbejte pravidelné vizuální a mechanické kontroly a čištění.

Před uvedením ventilátoru do provozu zkontrolujte všechny výše popsané postupy a body, poté nastavte na thermoventilátoru otočným cejchovaným termostatem na teplotu cca 40 ° C . Pokud nastavíte teplotu nižší, ventilátor začne fungovat dříve a naopak. Zatopte v krbu a počkejte, až se vzduch v krbové vložce ohřeje na Vámi nastavenou teplotu a ventilátor začne ventilovat. Poté nastavte anemostatické klapky dle potřeby a zkontrolujte, zda dochází k ventilaci dle Vašich potřeb. Množství vzduchu protékajícího ve ventilátoru se dá regulovat otočným regulátorem RN300 (na omítku) ,nebo RP 300 (pod omítku), který dodáváme jako volitelné příslušenství.

Po snížení teploty pod nastavenou hodnotu dochází k automatickému vypnutí thermoventilátoru.

Do elektrické instalace nezasahujte, veškeré opravy a zapojení svěřte jen osobě oprávněné!!!

Čistění ventilátoru

Ventilátor před jakoukoliv manipulací odpojte od elektrické sítě. Poté jej čistěte za pomocí vlhkého hadříku s přídavkem saponátu (ne abrazivních prostředků, benzínu či ředidel) a otřete do sucha. V žádném případě nesmí dojít k namočení motoru ventilátoru. Vyzkoušejte správnou funkci zařízení.

  Kontakt
  Miloš Hakl
  Masarykova 964
  Roztoky 252 63
  IČO:48978574
  tel: 603 28 66 10
  email: Obchod@KrboveTopeni.cz
 
Rádi bychom Vás požádali o upřednostňování e-mail komunikace, šetříte tím Váš i náš čas.
Děkujeme za pochopení.
 

 

 

 

Doporučené zboží:

Krbovy_Ventilator_KOM_II_ByPass Krbovy_Ventilator_KOM_II Filtr_KOM/F_600 Regulátor otáček anemostat Izolovana_AL_hadice  

 

 

 
Rozbočky odbočky na izolované trubky Spojky na izolované trubky Hadicova_paska Hliníková páska Krbová mřížka mosazná      

 

Novinky

::